ปรกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่าย
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการยืนยันสิทธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
ปีการศึกษา 2565 ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โปรดยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว

โดยคลิ๊กที่นี่