ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจุรีพร จันทะพันร์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :