ชื่อ - นามสกุล :นางจินตหรา มาพะเนา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :