ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ชมภู
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้า กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :