[ ZwxgnXthere ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณภัทร เพ็งพิทักษ์
ชื่อเล่น : 
เอ้ว
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/5/2553
อายุ : 
12
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
naphatpengpitak@gmail.com  
ที่อยู่ : 
พุทธมณฑล
อำเภอ : 
ทวีวัฒนา
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10170
เบอร์โทรศัพท์ : 
0646215697
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น